JACK LUBBERMAN

       INTERIM-MANAGEMENT, ADVIES EN ONDERSTEUNING IN ONDERWIJS EN HRM                     Fledderusstraat 21, 7751 CW Dalen - info@jacklubberman.nl - 06 5254 8899                                     

Over Jack Lubberman


 

Sinds 1981 werkzaam in onderwijs en jeugdzorg. 

Vanaf de start als leerkracht en later in verschillende functies op het gebied van management en organisatie. 
Veelzijdige en succesvolle ervaring werd opgedaan als leerkrach
t en vervolgens ook als teamleider en directeur op basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs.

Vervolgens  als internaatsdirecteur en als directeur personeel & organisatie en als zelfstandig senior adviseur en  interimmanager binnen primair en voortgezet onderwijs en  in dienst van BMC en als zelfstandig interim-manager en adviseur.  Ik heb samenwerkingsverbanden met Bureau Meesterschap, Artoriusgroep en BMC Groep.                                                                             

Deze ruime ervaring wordt ondersteund door HBO-opleidingen (pedagogische academie, HBO-pedagogiek, HBO Personeel & Arbeid) en cursussen.                 

Ik ben als gecertificeerd Register Directeur Onderwijs geregistreerd bij het Schoolleidersregister primair onderwijs. 


Daarnaast ben ik ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).    
  


 


Ik ben geschoold en ingeschreven als geregistreerd Teamcoach bij St!R. Stichting Registratie is een onafhankelijk keurmerk voor professionele begeleiders in Nederland.


Dit alles, in combinatie met een open, ambitieuze,  dynamische en betrokken houding naar het totale terrein van de publieke sector maken dat ik op veel terreinen en momenten van toegevoegde waarde kan zijn voor scholen en andere organisaties.      

                                                                                                                                                       -                                                      

Hierbij valt dan bijvoorbeeld te denken aan:                                                    

- Interim-directie op scholen die door de inspectie van onderwijs als (zeer) zwak zijn beoordeeld en de uitdaging hebben om binnen korte tijd weer onder regulier toezicht te vallen.                                                                             

- Interim-directie op scholen voor regulier en speciaal basis en voortgezet onderwijs waar om enige reden de inzet van een ervaren en deskundig leidinggevende wenselijk is.   

- Interim-directie op scholen waar een probleem op het gebied van personeel, organisatie, profilering, schoolontwikkeling op welke wijze dan ook, speelt en waar op basis van een gedegen plan van aanpak verandering moet plaatsvinden.     

Coaching en begeleiding van directeuren of andere sleutelfunctionarissen binnen een onderwijsorganisatie.

- Coaching van teams.