Welkom op de website van Jack Lubberman, uw betrouwbare partner op het gebied van onderwijskwaliteit. Met mijn ruime ervaring als interim-directeur sta ik klaar om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het realiseren van hun onderwijsdoelen. Samen zorgen we voor een optimale leeromgeving voor elke leerling.

ERVARING WAAROP JE KUNT BOUWEN

Kwaliteit- onderwijs  - maatwerk -actie

contact: info@jacklubberman.nl

Dienstverlening en expertise

Sinds 1981 werkzaam in onderwijs en jeugdzorg. 

Vanaf de start als leerkracht en later in verschillende functies op het gebied van management en organisatie. 
Veelzijdige en succesvolle ervaring werd opgedaan als leerkracht en vervolgens ook als teamleider en directeur op basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs.

Vervolgens  als internaatsdirecteur en als directeur personeel & organisatie en als zelfstandig senior adviseur en  interimmanager binnen primair en voortgezet onderwijs en  in dienst van BMC en als zelfstandig interim-manager en adviseur via Bureau Meesterschap. In 2021 ben ik in loondienst getreden als directeur bij Scholengroep Perspectief.                                                                    

Deze ruime ervaring wordt ondersteund door HBO-opleidingen (pedagogische academie, HBO-pedagogiek, HBO Personeel & Arbeid) en cursussen.                 

Ik ben als gecertificeerd Register Directeur Onderwijs geregistreerd bij het Schoolleidersregister primair

Dit alles, in combinatie met een open, ambitieuze,  dynamische en betrokken houding naar het totale terrein van de publieke sector maken dat ik op veel terreinen en momenten van toegevoegde waarde ben voor scholen en andere organisaties.      

                                                           

In november 2020 ben ik gestart bij Scholengroep Perspectief en heb ik mijn interim- en advieswerkzaamheden beëindigd. 

 

01

CV

MEER DAN 30 JAAR GECOMBINEERDE ERVARING EN EXPERTISE